top-image

Hlavní informace

6. konference Technologie betonu 2007

Display:
Sort By:
Název dokumentu Velikost souboru Datum Ukázka
01. konference Technologie betonu 2007 obsah.pdf 202.19 KB 18. 9. 2016
03. Vliv kvality drobného kameniva na vlastnosti čerstvého provzdušněného betonu.pdf 662.75 KB 18. 9. 2016
05. Nové možnosti výroby kameniva z elektrárenských popílků.pdf 815.32 KB 18. 9. 2016
06. Nejvýznamější poznatky z 8. konference CANMET_ACI superplastifikační a ostatní přísady do betonu, Sorrento 2006.pdf 435.27 KB 18. 9. 2016
07. Vliv různých typů vláken na vlastnosti lehkého betonu.pdf 558.54 KB 18. 9. 2016
08. Ověření možnosti použití vysokopecní strusky do sklovláknobetonových kompozitů.pdf 964.7 KB 18. 9. 2016
09. Hodnocení odolnosti betonů s různými plastifikačními a provzdušňujícími přísadami.pdf 277.51 KB 18. 9. 2016
10. Vlastnosti betónov s novými prísadami na báze nanotechnológie .pdf 321.64 KB 18. 9. 2016
11. Betony s rychlými náběhy pevností.pdf 572.82 KB 18. 9. 2016
12. Smršťování a dotvarování betonu – obecné zákonitosti .pdf 379.2 KB 18. 9. 2016
13. Studium vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání betonu prostřednictvím akustické emise .pdf 418.64 KB 18. 9. 2016
14. Architektonický beton – směrnice a provádění.pdf 590.49 KB 18. 9. 2016
15. Návrh složení samozhutnitelného betonu.pdf 541.51 KB 18. 9. 2016
16. Použití SCC betonu při stavbě vědecké knihovny v Hradci Králové .pdf 487.15 KB 18. 9. 2016
17. Předpjatý vysokopevnostní beton – křehké porušení výbuchem.pdf 511.06 KB 18. 9. 2016
18. Možnosti ovlivnění vlastností nátěrových hmot na betonové podlahy pomocí nanofilerů.pdf 577.66 KB 18. 9. 2016
19. Vliv aktivní příměsi na bázi metakaolinu na vlastnosti vysokohodnotných betonů .pdf 329.49 KB 18. 9. 2016
20. Trvanlivosti samozhutnitelných betonů v agresivním prostředí XA2 a XA3.pdf 482.25 KB 18. 9. 2016
21. Nová metodika zkoušení betonových prvků vyztužených vlákny a prutovou výztuží.pdf 614.35 KB 18. 9. 2016
22. Výroba a zkoušky betonových trub z vláknobetonu.pdf 628.81 KB 18. 9. 2016

Další informace

Nákupní košík:

košík košík je prázdný
 x 
Seznam zboží v košíku