top-image

Hlavní informace

Souhlas GDPR

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji České betonářské společnosti ČSSI souhlas s využitím mých identifikačních a kontaktních údajů generovaných v rámci prodeje zboží a při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci s mou osobou jako zákazníkem (dále jen„údaje“) pro obchodní účely.

Údaje se mohou vztahovat ke všem kupním smlouvám a/nebo smlouvám o poskytování služeb či jiným smlouvám sjednaných mezi Českou betonářskou společností a zákazníkem, včetně smluv uzavřených v budoucnosti. Charakter údajů je specifikován v Obecných podmínkách zpracování osobních údajů.

Zpracování údajů pro obchodní účely České betonářské společnosti představuje zejména činnosti spočívající v třídění údajů pro účely samotného oslovení zákazníka přímo Českou betonářskou společností s obchodní nabídkou produktů a služeb, to písemně, telefonicky, sms zprávami, internetovou reklamou a elektronickou komunikací. Kompletní podmínky použití osobních údajů jsou uvedeny v tomto souhlasu a v příslušných právních předpisech. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat.

Souhlas je účinný ode dne jeho udělení po dobu využívání služeb České betonářské společnosti následujících 5 let poté, pokud jej zákazník neodvolá. 

Tento Souhlas činí zákazník dobrovolně a svůj souhlas potvrzuje zatržením políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů, aby odpovídal novému nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR)“.

Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

Česká betonářská společnost považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm Česká betonářská společnost eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích pro věrné zákazníky. Žádost o vymazání je možné zaslat na cbsbeton@cbsbeton.eu. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace o provedených nákupech uchovávat musíme.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou České betonářské společnosti při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

Další informace

Nákupní košík:

košík košík je prázdný
 x 
Seznam zboží v košíku

3 cíle ČBS:

  • ČBS vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní a konzultační činnost.
  • ČBS zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.
  • ČBS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí.