top-image

Hlavní informace

Soutěž ČBS o vynikající diplomovou práci 2003 - 1. ročník

Uzávěrka celostátního kola

30. října 2003

Vyhlášení vítězů

2. prosince 2003

 

Výsledky soutěže v roce 2003 - 1. ročník

Kategorie Budovy

Titul „Vynikající diplomová práce“

Ing. Petr Maňásek (FAST VŠB-TU Ostrava): Reologické vlastnosti kluzných spár základových konstrukcí

Kategorie Inženýrské konstrukce

Titul „Vynikající diplomová práce“

Ing. Martin Zadělák (FAST VUT v Brně): Betony s mikrosilikou a jejich odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám

Titul „Vynikající diplomová práce“

Ing. Zbyněk Hora (FSv ČVUT v Praze): Počítačový model hydratace a reologie betonu

 

Porota

Předseda

Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Členové

Ing. Viktor Beneš

Ing. Bohumil Brůna

Ing. Jiří Hejnic, CSc.

Ing. arch. Jan Kozel

Ing. Petr Nezval

Ing. Vladimír Tvrzník, CSc.

Ing. Pavel Zaoral

Další informace

Nákupní košík:

košík košík je prázdný
 x 
Seznam zboží v košíku