top-image

Hlavní informace

Soutěž ČBS o vynikající dizertační práci 2007 - 1. ročník

soutez-cbs-o-vynikajici-dizertacni-praci-2007-1-rocnik

Uzávěrka celostátního kola

31. října 2007

Vyhlášení vítězů

27. listopadu 2007

 

Výsledky soutěže v roce 2007 - 1. ročník

Kategorie Navrhování a konstrukce staveb z betonu

Titul „Čestné uznání“

Ing. Radim Nečas, Ph.D. (FAST VUT v Brně): Segmentová konstrukce se spřaženou deskou, návrh, výroba a zkouška modelu

Titul „Vynikající dizertační práce“

Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze): Analýza chování betonových mostů velkých rozpětí

Kategorie Technologie betonu

Titul „Čestné uznání“

Ing. Michala Hubertová, Ph.D. (VUT v Brně, FAST): Vývoj a studium vlastností lehkých vysokohodnotných betonů

Titul „Vynikající dizertační práce“

Ing. Claus Peter Strobach, Ph.D. (FSv ČVUT v Praze): Steel-fibre-reinforced prestressed precast beams made of self-compacting concrete

 

Porota

Předseda

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., SvF STU Bratislava, SR

Členové

Ing. Pavel Čížek, Statika Čížek, s.r.o.

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Michal Juha, DOMY spol. s r. o., architektonický a projektový atelier

Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o., předseda ČBS

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., FAST VUT v Brně

Ing. Milena Paříková, Svaz výrobců cementu ČR

Ing. Michal Števula, Ph.D., Svaz výrobců betonu ČR, BETON TKS, s.r.o.

Prof. Ing. Jan Vítek, CSc., Metrostav, a.s.

Další informace

Nákupní košík:

košík košík je prázdný
 x 
Seznam zboží v košíku