top-image

Hlavní informace

Soutěž ČBS o vynikající dizertační práci 2013 - 7. ročník

copy-of-soutez-cbs-o-vynikajici-dizertacni-praci-2012-6-rocnik

Uzávěrka celostátního kola

30. října 2013

Vyhlášení vítězů

26. listopadu 2013

 

Výsledky soutěže v roce 2013 - 7. ročník

Kategorie Navrhování a konstrukce staveb z betonu

Titul „Vynikající dizertační práce“

Ing. Jan Koláček, Ph.D. (FAST VUT v Brně): Analýza půdorysně zakřivených zavěšených a visutých lávek

Čestné uznání

Dipl.-Ing. Jacob M ü l l e r, PhD. (FSv ČVUT v Praze): Structural optimization applying neural networks

Kategorie Technologie betonu

Titul „Vynikající dizertační práce“

Ing. Klára Křížová, Ph.D. (FAST VUT v Brně): Studium závislostí složení betonů na hodnoty modulů pružnosti

 

Porota

Předseda

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., SvF STU Bratislava, SR

Členové

Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze,
předseda ČBS
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze
Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o.
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., FAST VUT v Brně
Ing. Michal Števula, Ph.D., Svaz výrobců betonu ČR
a BETON TKS, s. r. o.
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s.
Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB - TU Ostrava
Ing. arch. Michal Juha, DOMY, spol. s.r.o.
Ing. Jiří Peřina, Skanska a.s., divize Betonové konstrukce
Ing. Pavel Čížek, Statika Čížek, s. r. o.
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., BETONCONSULT, s. r. o.

Související dokumenty

Další informace

Nákupní košík:

košík košík je prázdný
 x 
Seznam zboží v košíku