Datum konání: 23. a 24. května 2024

Česká betonářská společnost pořádá další běh školení, kde předmětem je nová generace Eurokódu pro navrhování betonových konstrukcí. Cílem je seznámit účastníky se základními rozdíly proti současnému Eurokódu, zdůvodnění nových postupů a příklady aplikace nových pravidel.

Více informací naleznete ZDE. 

 

Datum konání: 19. června 2024

Česká betonářská společnost pořádá ve spolupráci s KÚ ČVUT školení, které je zaměřeno na výrobu, navrhování a provádění konstrukcí z ultra vysokohodnotných betonů s všesměrně rozptýlenou vláknovou výztuží.

Kapacita volných míst byla zcela vyčerpána.

Více informací naleznete ZDE. 

 

 Datum ukončení příjmu přihlášek: 30. září 2024

V letošním roce se uskuteční 12. ročník soutěže o Vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2021 až 2024. Více informací naleznete ZDE.
 

Datum konání: 22. až 24. září 2024 Mikulov, Česká republika

Pro Českou betonářskou společnost je velkou ctí a potěšením uspořádat v roce 2024 Středoevropský kongres betonového inženýrství. Po třech akcích pořádaných v Česku v letech 2006, 2010 a 2014 to bude kongres reflektující současný turbulentní vývoj ve stavebnictví.

Více informací naleznete ZDE

 

ČBS zpracovala Technická pravidla „Ultra vysokohodnotný beton (UHPC)“, která jsou nyní pro Vás, širokou technickou veřejnost, volně dostupná na stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tento předpis byl schválen s účinností od 1.4.2024

Dokument naleznete ke stažení ZDE.
 

Datum konání: 28. až 30. srpna 2024 Budapešť, Maďarsko

Mezinárodní federace pro betonové konstrukce fib pořádá v roce 2024 již 15. ročník tradičního Symposia Ph.D., určeného pro prezentaci výsledků prací studentů doktorandského studia v oboru pozemního stavitelství a samozřejmě tedy v i oboru konstrukcí z betonu.

Více informací naleznete ZDE

Detailní informace pořadatele ZDE
 

Datum konání: 1. října 2024

Česká betonářská společnost pořádá 2. běh workshopu Poruchy betonových konstrukcí. Hlavním tématem diskuze budou možné příčiny, prevence a řešení poruch betonových konstrukcí.

Maximální počet účastníků školení je 40 osob. 

Více informací naleznete ZDE. 

 

Datum konání: 3. a 4. prosince 2024 

Srdečně vás zveme na  30. mezinárodní konferenci Betonářské dny 2024 s výstavou Beton 2024, která se koná v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové 

Více informací naleznete ZDE.
 

 

Záznam ze 112. Betonářského odpoledne na téma VÝSTAVBA V KANADSKÉM TORONTU můžete sledovat ZDE.