Podmínky čestného členství

1. jmenování čestným členem ČBS výborem ČBS                                                          
2. čestný člen neplatí členský příspěvek

Plnění plynoucí z titulu čestného členství

• přístup do databáze článků o betonu zveřejněných ve sbornících z akcí pořádaných ČBS
• zdarma 6 x ročně 1 ks časopisu BETON TKS
• 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
• zdarma účast na konferenčních akcích ČBS
• slevy na inzerci v časopise BETON TKS (15 %)
• právo přednostní firemní prezentace na akcích ČBS
• možnost bezplatného využití knihovny ČBS
• právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
• právo účasti na členské schůzi ČBS s hlasem rozhodujícím

Seznam čestných členů ČBS naleznete ZDE

Přidružené členství v ČBS je mimořádnou formou individuálního členství v ČBS. Přidružený člen ČBS je současně řádným členem některé oblastní pobočky nebo jiné odborné společnosti ČSSI. Přidružený člen platí členský příspěvek aktuálně platný pro individuálního člena snížený o aktuální výši odvodu části členského příspěvku individuálního člena prezídiu ČSSI (viz Stanovy ČBS).

Podmínky studentského členství

 1. podání přihlášky studentského členství v ČBS a kopie indexu či potvrzení o studiu
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení ročního členského příspěvku v ČBS ve výši 300,- Kč*)

*) Členský příspěvek je uveden bez příslušné sazby DPH.

Plnění plynoucí z titulu studentského členství

 • zdarma 6 x ročně 1 ks časopisu BETON TKS
 • 4 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
 • slevy na konferenčních akcích ČBS organizovaných ČBS (10 až 15 % podle charakteru akce)
 • možnost bezplatného využití knihovny ČBS
 • právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
 • právo účasti na členské schůzi ČBS s hlasem poradním

Přihlášku Studentského členství naleznete ZDE

Podmínky individuálního členství

 1. podání přihlášky individuálního člena ČBS
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení ročního členského příspěvku v ČBS ve výši 1 500 Kč*) 
 4. při věku individuálního člena 70 a více let činí členský příspěvek 300 Kč*)

*) Členský příspěvek je uveden bez příslušné sazby DPH.

Plnění plynoucí z titulu individuálního členství

 • přístup do databáze článků o betonu zveřejněných ve sbornících z akcí pořádaných ČBS
 • zdarma 6 x ročně 1 ks časopisu BETON TKS
 • 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
 • slevy na konferenčních akcích ČBS a na výstavách organizovaných ČBS (10 až 15 % podle charakteru akce)
 • slevy na inzerci v časopise BETON TKS (15 %)
 • právo přednostní firemní prezentace na akcích ČBS
 • možnost bezplatného využití knihovny ČBS
 • právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
 • právo účasti na členské schůzi ČBS s hlasem rozhodujícím

Pozn.: Individuální člen ČBS je zároveň tzv. přidruženým členem ČSSI (ne však naopak!). Znamená to, že pokud jste, nebo se stanete členy ČBS, jste zároveň i členy ČSSI (není nutno zvlášť platit členský příspěvek do ČSSI!).

Přihlášku k Individuálnímu členství naleznete ZDE

Seznam individuálních členů ČBS naleznete ZDE

Manuál pro přihlášení do Členské sekce

Podmínky sponzorského členství

 1. podání přihlášky sponzorského členství v ČBS
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení ročního sponzorského členského příspěvku sponzorského člena v ČBS podle následující tabulky na základě faktury vystavené sekretariátem ČBS

Členské příspěvky

Počet pracovníků sponzorského člena Výše příspěvku v Kč
do 5 8 969 + sponzorský příspěvek
6 až 25 18 384 + sponzorský příspěvek
26 až 150 36 769 + sponzorský příspěvek
151 až 500 61 281 + sponzorský příspěvek
nad 501 98 047 + sponzorský příspěvek
Katedry univerzit/neziskové organizace 6125 + sponzorský příspěvek

Členský příspěvek sponzorského členství je sjednáván individuálně. Jeho výše je dána součtem odpovídajícího příspěvku kolektivního člena a dalšího navýšení ve výši min. 50 000 Kč.

Plnění plynoucí z titulu sponzorského členství

 • pro sponzorujícího kolektivního člena ČBS: dtto kolektivní členství + další plnění podle uzavřené smlouvy, minimálně:
  • uvedení loga na dokumentech ČBS
  • zdarma publikace vydávané ČBS v počtu rovném počtu hlasů
  • speciální sleva z ceny prezentace na akcích ČBS
 • pro sponzorujícího individuálního člena ČBS: dtto plnění z titulu kolektivní členství kategorie do 5 pracovníků, tj. i právo účasti na členské schůzi ČBS s 1 hlasem

Přihlášku sponzorského členství naleznete ZDE

Podmínky kolektivního členství

 1. podání přihlášky kolektivního člena ČBS
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení členského příspěvku v ČBS podle následující tabulky na základě faktury vystavené sekretariátem ČBS

Aktuální členské příspěvky platné pro rok 2020

Počet pracovníků kolektivního členaVýše členského příspěvku v KčPočet hlasů na jednání členské schůzePočet ks časopisu BETON TKS
do 5 8 845 2 2
6 až 25 18 130 2 3
26 až 150 36 261 4 4
151 až 500 60 435 6 6
nad 501 96 693 9 9
Katedry/ústavy univerzit a neziskové organizace 6 040 4 3

Pozn.: Výše příspěvků se nemění od roku 2013.

Plnění plynoucí z titulu kolektivního členství

 • přístup do databáze článků o betonu zveřejněných ve sbornících z akcí pořádaných ČBS (v počtu adres podle výše členského příspěvku) - Členská sekce webových stránek
 • zdarma 6 x ročně časopis BETON TKS v počtu výtisků podle výše členského příspěvku (viz Organizační řád ČBS)
 • zdarma 1 x ročně časopisy Structural Concrete (nebo fib News - dle výše kolektivního příspěvku) vydávaný organizací fib
 • 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
 • slevy při nákupu odborných publikací vydávaných ČBS (až 45%
 • slevy na školeních, konferenčních akcích a výstavách organizovaných ČBS (až 25 % podle charakteru akce)
 • slevy na inzerci v časopise BETON TKS (15 %)
 • právo přednostní firemní prezentace na akcích ČBS
 • možnost bezplatného využití knihovny ČBS
 • právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
 • právo bezplatné prezentace na webové stránce ČBS s hypertextovým odkazem na vlastní webovou stránku
 • právo účasti na členské schůzi ČBS s počtem hlasů podle výše členského příspěvku
 • právo navrhovat kandidáty do výboru ČBS a do komisí fib
 • možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných ČBS
 • možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí

Přihlášku ke kolektivnímu členství naleznete ZDE

Seznam kolektivních členů ČBS naleznete ZDE

Manuál pro registraci do Členské sekce naleznete ZDE

Kalendář

leden 2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31