Podmínky čestného členství

1. jmenování čestným členem ČBS výborem ČBS                                                          
2. čestný člen neplatí členský příspěvek

Plnění plynoucí z titulu čestného členství

• přístup do databáze článků o betonu zveřejněných ve sbornících z akcí pořádaných ČBS
• zdarma 4 x ročně 1 ks časopisu BETON TKS
• 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
• zdarma účast na konferenčních akcích ČBS
• slevy na inzerci v časopise BETON TKS (15 %)
• právo přednostní firemní prezentace na akcích ČBS
• možnost bezplatného využití knihovny ČBS
• právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
• právo účasti na členské schůzi ČBS s hlasem rozhodujícím

Seznam čestných členů ČBS naleznete ZDE

Přidružené členství v ČBS je mimořádnou formou individuálního členství v ČBS. Přidružený člen ČBS je současně řádným členem některé oblastní pobočky nebo jiné odborné společnosti ČSSI. Přidružený člen platí členský příspěvek aktuálně platný pro individuálního člena snížený o aktuální výši odvodu části členského příspěvku individuálního člena prezídiu ČSSI (viz Stanovy ČBS).

Podmínky studentského členství

 1. podání přihlášky studentského členství v ČBS a kopie indexu či potvrzení o studiu
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení ročního členského příspěvku v ČBS ve výši 300,- Kč*)

*) Členský příspěvek je uveden bez příslušné sazby DPH.

Plnění plynoucí z titulu studentského členství

 • zdarma 4 x ročně 1 ks časopisu BETON TKS
 • 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
 • slevy na konferenčních akcích ČBS organizovaných ČBS (10 až 15 % podle charakteru akce)
 • možnost bezplatného využití knihovny ČBS
 • právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
 • právo účasti na členské schůzi ČBS s hlasem poradním

Přihlášku Studentského členství naleznete ZDE

Podmínky individuálního členství

 1. podání přihlášky individuálního člena ČBS
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení ročního členského příspěvku v ČBS ve výši 1 500 Kč*) 
 4. při věku individuálního člena 70 a více let činí členský příspěvek 300 Kč*)

*) Členský příspěvek je uveden bez příslušné sazby DPH.

Plnění plynoucí z titulu individuálního členství

 • přístup do databáze článků o betonu zveřejněných ve sbornících z akcí pořádaných ČBS
 • zdarma 4 x ročně 1 ks časopisu BETON TKS
 • 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
 • slevy na školeních, konferenčních akcích a na výstavách organizovaných ČBS (až 25 % podle charakteru akce)
 • slevy při nákupu odborných publikací vydávaných ČBS (až 45%)
 • slevy na inzerci v časopise BETON TKS (15 %)
 • právo přednostní firemní prezentace na akcích ČBS
 • možnost bezplatného využití knihovny ČBS
 • právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
 • právo účasti na členské schůzi ČBS s hlasem rozhodujícím

Pozn.: Individuální člen ČBS je zároveň tzv. přidruženým členem ČSSI (ne však naopak!). Znamená to, že pokud jste, nebo se stanete členy ČBS, jste zároveň i členy ČSSI (není nutno zvlášť platit členský příspěvek do ČSSI!).

Přihlášku k Individuálnímu členství naleznete ZDE

Seznam individuálních členů ČBS naleznete ZDE

Manuál pro přihlášení do Členské sekce

Podmínky sponzorského členství

 1. podání přihlášky sponzorského členství v ČBS
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení ročního sponzorského členského příspěvku sponzorského člena v ČBS podle následující tabulky na základě faktury vystavené sekretariátem ČBS

Členské příspěvky

Počet pracovníků sponzorského člena Výše příspěvku v Kč
do 5 8 969 + sponzorský příspěvek
6 až 25 18 384 + sponzorský příspěvek
26 až 150 36 769 + sponzorský příspěvek
151 až 500 61 281 + sponzorský příspěvek
nad 501 98 047 + sponzorský příspěvek
Katedry univerzit/neziskové organizace 6125 + sponzorský příspěvek

Členský příspěvek sponzorského členství je sjednáván individuálně. Jeho výše je dána součtem odpovídajícího příspěvku kolektivního člena a dalšího navýšení ve výši min. 50 000 Kč.

Plnění plynoucí z titulu sponzorského členství

 • pro sponzorujícího kolektivního člena ČBS: dtto kolektivní členství + další plnění podle uzavřené smlouvy, minimálně:
  • uvedení loga na dokumentech ČBS
  • zdarma publikace vydávané ČBS v počtu rovném počtu hlasů
  • speciální sleva z ceny prezentace na akcích ČBS
 • pro sponzorujícího individuálního člena ČBS: dtto plnění z titulu kolektivní členství kategorie do 5 pracovníků, tj. i právo účasti na členské schůzi ČBS s 1 hlasem

Přihlášku sponzorského členství naleznete ZDE

Podmínky kolektivního členství

 1. podání přihlášky kolektivního člena ČBS
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení členského příspěvku v ČBS podle následující tabulky na základě faktury vystavené sekretariátem ČBS

Aktuální členské příspěvky platné pro rok 2022

Počet pracovníků kolektivního členaVýše členského příspěvku v KčPočet hlasů na jednání členské schůzePočet ks časopisu BETON TKS
do 5 9 464 2 2
6 až 25 19 399 2 3
26 až 150 38 799 4 4
151 až 500 64 665 6 6
nad 501 103 462 9 9
Katedry/ústavy univerzit a neziskové organizace 6 463 4 3

Pozn.: Výše příspěvků byla navýšena o míru inflace z let 2020 a 2021, která v součtu činilila podle údajů ČSÚ 7%.

Plnění plynoucí z titulu kolektivního členství

 • přístup do databáze článků o betonu zveřejněných ve sbornících z akcí pořádaných ČBS (v počtu adres podle výše členského příspěvku) - Členská sekce webových stránek
 • zdarma 4 x ročně časopis BETON TKS v počtu výtisků podle výše členského příspěvku (viz Organizační řád ČBS)
 • zdarma 1 x ročně časopisy Structural Concrete (nebo fib News - dle výše kolektivního příspěvku) vydávaný organizací fib
 • 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
 • slevy při nákupu odborných publikací vydávaných ČBS (až 45%)
 • slevy na školeních, konferenčních akcích a výstavách organizovaných ČBS (až 25 % podle charakteru akce)
 • slevy na inzerci v časopise BETON TKS (15 %)
 • právo přednostní firemní prezentace na akcích ČBS
 • možnost bezplatného využití knihovny ČBS
 • právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
 • právo bezplatné prezentace na webové stránce ČBS s hypertextovým odkazem na vlastní webovou stránku
 • právo účasti na členské schůzi ČBS s počtem hlasů podle výše členského příspěvku
 • právo navrhovat kandidáty do výboru ČBS a do komisí fib
 • možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných ČBS
 • možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí

Přihlášku ke kolektivnímu členství naleznete ZDE

Seznam kolektivních členů ČBS naleznete ZDE

Manuál pro registraci kolektivního člena do Členské sekce naleznete ZDE

Zapomenuté heslo - manuál pro obnovení naleznete ZDE

Formulář - Aktualizace údajů kolektivního člena

Kalendář

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4