Akce

Akce

 

CBS pozvanka NAVRHOVANI BETONOVYCH KONSTRUKCI titul


 Pořadatel a organizátor:

 Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

 

Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS, ČKAIT a SKSI za rok 2023 a na datu odeslání závazné přihlášky organizátorovi školení. Vložné zahrnuje účast na školení, sborník příspěvků, občerstvení, účast na workshopu a certifikát o absolvování školení. V případě neúčasti se vložné nevrací, sborník bude zaslán poštou. Vložné na školení platí všichni účastníci s výjimkou lektorů a čestných hostů ČBS a pozvaných pracovníků spolupracujících kateder a ústavů technických univerzit v Praze, Brně a Bratislavě. Slevu na vložném mají členové ČBS a autorizované osoby (AO), tj. členové profesních komor (ČKAIT a SKSI).   

   

Cena školení                                          

Člen ČBS a AO                 7 900 Kč (320 EUR)*                                         

Ostatní                             13 400 Kč  (540 EUR)* 
*) Pro účastníky ze Slovenska