Akce

Akce

 

CBS pozvanka ZKOUSENI BETONU A NORMY 2024 4 titul


 UPOZORNĚNÍ!

 Maximální počet účastníků školení byl zcela vyčerpán. 

 

 Pořadatel a organizátor:

 Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

 

Cílem školení je poskytnout ucelenou informaci o zkušebních postupech používaných pro výrobu betonu a pro zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu včetně praktických ukázek základních zkoušek na běžném betonu, betonu typu SCC a UHPC. Dále pak bude součástí školení tématika odběru vzorků betonu z již zhotovených konstrukcí, jejich zkoušení a vyhodnocení výsledků. Výchozími podklady obsahu školení jsou zavedené zkušební standardy citované ve výrobkových normách ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 a v předpisech TKP ŘSD 18, ŘVC 1, TP SŽDC 17 a ve směrnicích ČBS.

Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS za rok 2024. Vložné zahrnuje účast na školení, manuál ke školení v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. Slevu na vložném mají členové ČBS a studenti.   

   

Cena školení         

Člen ČBS a student 5 500 Kč  
Ostatní  6 700 Kč 

       

Pozvánka na školení - AKTUALIZOVANÁ

Manuál ke školení