Akce

Akce

Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

Více o akci

Mezinárodní federace pro betonové konstrukce fib pořádá v roce 2024 další ročník tradičního Symposia Ph.D.

Více o akci

Čtyři zakládající země – Rakousko, Chorvatsko, Česká republika a Maďarsko – se v roce 2004 rozhodly pro užší spolupráci. V roce 2013 se k této spolupráci připojilo Polsko. Středoevropské kongresy betonového inženýrství (CCC) se staly fórem pro přeshraniční výměnu zkušeností mezi řediteli, úřady, dodavateli, projektanty a akademiky v oblasti stavebních materiálů a technologií, betonových konstrukcí a pozemního stavitelství, jakož i aplikovaný výzkum a vývoj. Tradici odstartoval první kongres v roce 2005, který se konal ve Štýrském Hradci a na něj navazovaly kongresy v zakládajících zemích v ročních intervalech. Od roku 2013 byl akceptován dvouletý interval. Po covidové přestávce se v roce 2022 konal 13. kongres CCC v Zakopaném (Pl) a 14. kongres bude následovat v roce 2024 v Mikulově (CZ).

Více o akci

Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

Více o akci

Mezinárodní konference 30. Betonářské dny 2024 se uskuteční v KC ALDIS Hradec Králové. Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

Více o akci