Podmínky kolektivního členství

 1. podání přihlášky kolektivního člena ČBS
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení členského příspěvku v ČBS podle následující tabulky na základě faktury vystavené sekretariátem ČBS

Aktuální členské příspěvky platné pro rok 2024

Počet pracovníků kolektivního členaVýše členského příspěvku a služeb v Kč*)Počet hlasů na jednání členské schůze
do 5 10 936 2
6 až 25 22 417 2
26 až 150 44 836 4
151 až 500 74 727 6
nad 501 119 563 9
Katedry/ústavy univerzit a neziskové organizace 7 468 4

*) Částka je uvedena bez DPH.
Pozn.: Výše příspěvků byla navýšena o 7,5%, což je polovina průměrné roční inflace v roce 2023 podle ČSÚ.

Plnění plynoucí z titulu kolektivního členství

 • přístup do databáze článků o betonu zveřejněných ve sbornících z akcí pořádaných ČBS (v počtu adres podle výše členského příspěvku) - Členská sekce webových stránek
 • zdarma 4 x ročně časopis BETON v počtu výtisků podle výše členského příspěvku (viz Organizační řád ČBS)
 • zdarma 1 x ročně časopisy Structural Concrete (nebo fib News - dle výše kolektivního příspěvku) vydávaný organizací fib
 • 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
 • slevy při nákupu odborných publikací vydávaných ČBS (až 45%)
 • slevy na školeních, konferenčních akcích a výstavách organizovaných ČBS (až 25 % podle charakteru akce)
 • slevy na inzerci v časopise BETON (15 %)
 • právo přednostní firemní prezentace na akcích ČBS
 • možnost bezplatného využití knihovny ČBS
 • právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
 • právo bezplatné prezentace na webové stránce ČBS s hypertextovým odkazem na vlastní webovou stránku
 • právo účasti na členské schůzi ČBS s počtem hlasů podle výše členského příspěvku
 • právo navrhovat kandidáty do výboru ČBS a do komisí fib
 • možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných ČBS
 • možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí

Přihlášku ke kolektivnímu členství naleznete ZDE

Seznam kolektivních členů ČBS naleznete ZDE

Manuál pro registraci kolektivního člena do Členské sekce naleznete ZDE

Zapomenuté heslo - manuál pro obnovení naleznete ZDE

Formulář - Aktualizace údajů kolektivního člena