ČBS je občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou a rekonstrukcemi betonových, zděných a hybridních konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto konstrukce.

ČBS propaguje betonové, zděné a hybridní konstrukce a stavby. ČBS podporuje zvyšování technické úrovně a jakosti betonových, zděných a hybridních konstrukcí prosazováním nových poznatků v praxi.

ČBS je odbornou společností Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) External link podle čl. 3 stanov ČSSI. ČBS (ČSSI) je společností ustanovenou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

ČBS vyvíjí spolkovou, agenturní, vzdělávací, vydavatelskou, odbornou, expertní a konzultační činnost.

ČBS zvyšuje prestiž svých členů podporou informovanosti, kontaktů a vzájemné spolupráce.

ČBS zastupuje své členy ve styku s jinými odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí. ČBS je jako česká národní skupina statutárním členem Mezinárodní federace pro konstrukční beton fib External link a členem Sdružení evropských betonářských společností ECSN External link.