Nabízíme publikace volně k zakoupení. Pro členy CSSI poskytujeme slevy ...Cena bez DPH: 900 ,-Kč

Cena pro členy bez DPH: 550 ,-Kč

Směrnice TP 03 (2018) - POHLEDOVÝ BETON, je aktualizovaným vydáním Technických pravidel ČBS 03 vydaných v roce 2009 a plně je nahrazují.
Hlavním cílem aktualizovaného vydání bylo zjednodušení a zpřehlednění požadavků kladených na betonové konstrukce v kvalitě pohledového betonu při jejich plánování, přípravě, specifikaci a realizaci. Příručka uvádí všechna podstatná opatření týkající se bednění, betonu a způsobu provádění, která je nutno realizovat, aby bylo očekávaných výsledků skutečně dosaženo.

Číst dál...Cena bez DPH: 900 ,-Kč

Cena pro členy bez DPH: 550 ,-Kč

TP 04 Vodonepropustné betonové konstrukce je český překlad německé směrnice Deutsche Ausschuss für Stahlbeton e. V., Berlin – DAfStb se souhlasem vydavatele německého originálu, bez jeho kontroly doplněný komentářem, který je překladem Erläuterungen zur DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (Heft 555).

Součástí publikace TP 04 je Dodatek č. 1, který zahrnuje komentář k aktualizované německé směrnici (vydané Německým výborem pro beton DafStb v prosinci 2017). Podnětem pro nové vydání byla skutečnost, že v dosavadní praxi běžně využívaný návrhový princip B je v případě zvýšených požadavků na využití vnitřního prostoru nevhodný.

Číst dál...Cena bez DPH: 550 ,-Kč

Cena pro členy bez DPH: 350 ,-Kč

Publikace je určena pro výrobce betonu, zkušební laboratoře, projektanty, dodavatele i investory. Je určena pro praktickou aplikaci, protože jejím přínosem je především návrh pravidel pro specifikaci a vyhodnocování zkoušek modulu pružnosti při respektování současných normových postupů jak pro návrh konstrukce, tak i pro zkoušení modulu pružnosti.

Číst dál...Cena bez DPH: 900 ,-Kč

Cena pro členy bez DPH: 450 ,-Kč

Technická pravidla ČBS 06 Transportní kotvy jsou překladem německé směrnice VDI/BV-BS 6205. Pro úplnost jsou vydána dvojjazyčně, tj. včetně německého originálu a na rozdíl od něj jsou všechny tři části pohromadě. První část je zaměřena na všeobecné informace a je určena pro výrobce, projektanty i uživatele. Druhá část je určena pouze pro výrobce transportních kotevních systémů a třetí část je určena pro projektanty a uživatele transportních kotevních systémů.

Číst dál...Cena bez DPH: 580 ,-Kč

Rok vydání: 2008

Číst dál...Cena bez DPH: 300 ,-Kč

Rok vydání: 2015

Číst dál...Cena bez DPH: 450 ,-Kč

Rok vydání: 2014

Číst dál...Cena bez DPH: 450 ,-Kč

Rok vydání: 2014

Číst dál...Cena bez DPH: 450 ,-Kč

Rok vydání: 2013

Číst dál...Cena bez DPH: 50 ,-Kč

Rok vydání: 2013

Číst dál...