Spolková činnost

 • zastupování zájmů firem, organizací a fyzických osob působících v oboru betonových, zděných a hybridních konstrukcí
 • správa členské základny
 • spolupráce s organizacemi působícími ve stavebnictví v ČR
 • spolupráce s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  (ČKAIT)
 • oceňování významných konstrukcí a osobností

Konferenční a výstavní činnost

 • pořádání mezinárodních konferencí, výročních (Betonářské dny) a tematických národních konferencí
 • pořádání výstav v oboru betonových, zděných a hybridních konstrukcí

Vzdělávací a školicí činnost

 • organizace seminářů, školení, kurzů, přednášek, exkurzí aj.
 • specializovaná školicí a vzdělávací činnost pro pracovníky stavební výroby a projekce
 • distribuce pracovních materiálů z komisí a pracovních skupin fib a zahraničních betonářských organizací

Vydavatelská činnost

 • podíl na vydávání časopisu BETON - TECHNOLOGIE, KONSTRUKCE, SANACE
 • vydávání odborných publikací
 • vydávání sborníků příspěvků ke konferencím a seminářům

Odborná expertní, konzultační a gesční činnost

 • vedení databáze odborníků a firem v oboru činnosti ČBS
 • vypracovávání expertiz k zásadním problémům betonových a zděných konstrukcí
 • vědecko-výzkumná činnost s podporou grantů ČR a EU

Zahraniční činnost

 • zastupování ČR v mezinárodních organizacích (fib, ECSN)
 • doporučování členů společnosti do komisí a pracovních skupin mezinárodních organizací
 • podpora a koordinace činnosti členů ČBS v mezinárodních organizacích
 • spolupráce se zahraničními společnostmi zabývajícími se betonovými a zděnými konstrukcemi