Podmínky individuálního členství

 1. podání přihlášky individuálního člena ČBS
 2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
 3. uhrazení ročního členského příspěvku v ČBS ve výši 1 500 Kč*) 
 4. při věku individuálního člena 70 a více let činí členský příspěvek 300 Kč*)

*) Členský příspěvek je uveden bez příslušné sazby DPH.

Plnění plynoucí z titulu individuálního členství

 • přístup do databáze článků o betonu zveřejněných ve sbornících z akcí pořádaných ČBS
 • zdarma 4 x ročně 1 ks časopisu BETON TKS
 • 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
 • slevy na školeních, konferenčních akcích a na výstavách organizovaných ČBS (až 25 % podle charakteru akce)
 • slevy při nákupu odborných publikací vydávaných ČBS (až 45%)
 • slevy na inzerci v časopise BETON TKS (15 %)
 • právo přednostní firemní prezentace na akcích ČBS
 • možnost bezplatného využití knihovny ČBS
 • právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
 • právo účasti na členské schůzi ČBS s hlasem rozhodujícím

Pozn.: Individuální člen ČBS je zároveň tzv. přidruženým členem ČSSI (ne však naopak!). Znamená to, že pokud jste, nebo se stanete členy ČBS, jste zároveň i členy ČSSI (není nutno zvlášť platit členský příspěvek do ČSSI!).

Přihlášku k Individuálnímu členství naleznete ZDE

Seznam individuálních členů ČBS naleznete ZDE

Manuál pro přihlášení do Členské sekce