Školení

Školení

 

  CBS pozvanka REBETONG titulka on line 4

V rámci programu udržitelného rozvoje je stále aktuálnější systém cirkulační ekonomiky. Do tohoto programu zapadá i stále více uplatňovaný princip opakovaného použití stavebních materiálů. Systematická výroba drceného stavebního recyklátu probíhá v ČR již řadu let. V poslední době se hledají cesty k použití tohoto druhotného materiálu i při výrobě betonu.
Cílem webináře je poskytnout podrobnější informaci o konkrétní možnosti širšího použití cihelného recyklátu pro výrobu betonového kompozitu REBETONG. Informace bude zahrnovat jak základní informace o koncepci materiálu REBETONG (složení, mechanicko-fyzikální parametry, systém řízení výroby), možnosti jeho použití a praktické příklady navrhování a dále konkrétní realizace na stavbách společnosti SKANSKA. 

 Pořadatel:

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

Organizátor:

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)

 

Výše vložného je závislá na prokazatelném a uhrazeném členství v ČBS. Vložné zahrnuje účast na školení, manuál ke školení a doklad o absolvování kompletního školení. V případě neúčasti se vložné nevrací, účastníkům školení bude umožněno zpětné zhlédnutí. Manuál ke školení bude ke stažení na webové stránce školení. Vložné na školení platí všichni účastníci s výjimkou čestných hostů ČBS, slevu na vložném mají členové ČBS.

  

Účastníci obdrží příslušný počet bodů do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

 

 Pozvánka na školení

 

Cena školení
Člen ČBS a student 400 Kč
Ostatní 600 Kč
K ceně bude účtováno DPH v platné výši