Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební, ÚBZK
K 023 541 146 223 www.vutbr.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Veveří 95, 662 37 Brno
Zástupce kolektivního člena: prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc.

Údaje o firmě:

Jméno osoby v čele: prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc.
IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305
Sídlo společnosti: Veveří 95, 662 37 Brno
Telefon: 541 146 223
Fax: 543 212 106
Web: www.vutbr.cz
Odborné zaměření firmy:

  • Budovy a průmyslové stavby
  • Mosty a inženýrské konstrukce
  • Projektování
  • Výroba a provádění
  • Výzkum a vzdělávání
  • Zděné a smíšené konstrukce

Kontaktní osoba vůči ČBS:

Jméno, příjmení, tituly: prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc.
Adresa v databázi: Veveří 95, 662 37 Brno
Telefon: 602 319 313
Fax: 545 193 533
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Popis:

Pedagogické zaměření ústavu: Ústav zajišťuje výuku na všech oborech v magisterském studijním programu Stavební inženýrství s prezenční formou výuky v předmětech prvky betonových konstrukcí, betonové konstrukce, betonové konstrukce monolitické, plošné a montované, předpjatý beton, základové konstrukce, zděné konstrukce, speciální betonové konstrukce, betonové mosty, statika při rekonstrukcích, automatizace výpočtů a matematické modelování betonových konstrukcí, vybrané statě z betonových konstrukcí, diplomový seminář a specializovaný projekt. Ústav dále zajišťuje výuku předmětů v rámci magisterského studijního programu s prezenční formou studia s výukou v anglickém jazyce a s kombinovanou formou výuky a v rámci doktorského studijního programu. Vědeckovýzkumné zaměření ústavu: a) vývoj nových konstrukčních systémů b) navrhování a modelování betonových a zděných konstrukcí c) experimentální a teoretická analýza reologických jevů a jejich vlivu na dlouhodobé chování betonových a zděných konstrukcí d) matematické modelování chování konstrukcí v interakci s podložím e) průzkum, rekonstrukce a sanace betonových a zděných stavebních objektů se zřetelem na jejich použitelnost a únosnost, způsoby zesilování konstrukcí f) vliv poruch a závad na bezpečnost a uživatelské parametry betonových a zděných konstrukcí g) vývoj, návrhy a testování hmot pro těsnící stěny, injekční clony a tryskovou injektáž h) vývoj a sledování konstrukčních vlastností zvláštních typů betonu