Uzávěrka celostátního kola:

30. září 2018

Vyhlášení vítězů:

Během 25. Betonářských dnů (21. a 22. listopadu 2018) v Praze

POROTA

Předseda:

Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., SvF STU Bratislava, SR

Členové:
Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB - TU Ostrava
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze
Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o.
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., předseda ČBS, Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Ing. Michal Števula, Ph.D., Svaz výrobců betonu ČR
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., FAST VUT v Brně
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s.

Související dokumenty:

 Leták soutěže