Uzávěrka přihlášek

31. října 2009

Vyhlášení vítězů

24. listopadu 2009

Výsledky soutěže v roce 2009 - 7. ročník

Kategorie Budovy

„Čestné uznání“

Liaporbetonové atriové domy Brno

„Vynikající betonová konstrukce“

Národní technická knihovna

Kategorie Mosty

„Čestné uznání“

Závěsný most přes Labe u Nymburku

„Vynikající betonová konstrukce“

Most přes údolí Hačky na silnici I/7

„Vynikající betonová konstrukce“

Lávka pro pěší přes řeku Svratku v Brně

Kategorie Tunely a ostatní inženýrské stavby

„Čestné uznání“

Malá vodní elektrárna Troja v Praze

 

Porota

Předseda

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., SvF STU Bratislava, Slovenská republika

Členové

Ing. Pavel Čížek, Statika Čížek, s.r.o.

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Michal Juha, DOMY spol. s r. o., architektonický a projektový atelier

Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o., předseda ČBS

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., FAST VUT v Brně

Ing. Milena Paříková, Svaz výrobců cementu ČR

Ing. Michal Števula, Ph.D., Svaz výrobců betonu ČR, BETON TKS, s.r.o.

Prof. Ing. Jan Vítek, CSc., Metrostav, a. s.