Uzávěrka přihlášek

30. září 2013

Vyhlášení vítězů

Soutěž byla zrušena pro nízký počet přihlášených konstrukcí

Porota

Předseda

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., SvF STU Bratislava, SR

Členové

Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze,
předseda ČBS
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze
Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o.
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., FAST VUT v Brně
Ing. Michal Števula, Ph.D., Svaz výrobců betonu ČR
a BETON TKS, s. r. o.
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s.
Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB - TU Ostrava
Ing. arch. Michal Juha, DOMY, spol. s.r.o.
Ing. Jiří Peřina, Skanska a.s., divize Betonové konstrukce
Ing. Pavel Čížek, Statika Čížek, s. r. o.
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., BETONCONSULT, s. r. o.