Uzávěrka přihlášek

30. září 2016

Vyhlášení vítězů

30. listopadu 2016

Uzávěrka přihlášek

30. září 2016

13. října 2016 - jednání poroty

Vyhlášení vítězů

30. listopadu 2016 v rámci konference 23. Betonářské dny 2016

Porota

Předseda

Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., SvF STU Bratislava, SR

Členové


Prof. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB - TU Ostrava
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze
Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt - architekt 
Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o.
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze,
předseda ČBS
Ing. Milan Polák, NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., FAST VUT v Brně
Ing. Michal Števula, Ph.D., ČBS, Svaz výrobců betonu ČR
a BETON TKS, s. r. o.
Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s.
Ing. Dana Wangler, SUDOP PRAHA a.s.
Doc. Ing. MIloš Zich, Ph.D., FAST VUT v Brně