Uzávěrka přihlášek

6. listopadu 2001

Vyhlášení vítězů

30. listopadu 2001

Výsledky soutěže v roce 2001 - 3. ročník

Kategorie Budovy

„Čestné uznání“

Přístavba TESCO Olomouc

„Vynikající betonová konstrukce“

Kryté parkoviště zábavního centra Černý most – Praha 9

Kategorie Mosty

„Čestné uznání“

Most přes řeku Mži v Tachově

„Vynikající betonová konstrukce“

Lávka pro pěší přes I/27 Louny

„Vynikající betonová konstrukce“

Rekonstrukce ul. U trati v Plzni

Kategorie Tunely a ostatní inženýrské stavby

„Čestné uznání“

Retenční přehrážka Hlinky (Týn nad Vltavou)

 

Porota

Předseda

Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Členové

Ing. arch. Jan Kozel

Ing. Petr Nezval

Ing. František Trčka

Doc. Ing. Jan L. Vítek, CSc.

Ing. Pavel Zaoral