Uzávěrka přihlášek

15. října 2011

Vyhlášení vítězů

22. listopadu 2011

Výsledky soutěže v roce 2011 - 8. ročník

Kategorie Budovy

„Čestné uznání“

Parkovací dům v areálu Telefónica O2 v Praze

„Čestné uznání“

12 Lofts Bubeneč v Praze

„Vynikající betonová konstrukce“

Golf klub Čertovo břemeno

Kategorie Mosty

„Čestné uznání“

Silniční okruh kolem Prahy, úsek 514 Lahovice - Slivenec, mosty přes MÚK Strakonická a údolí Berounky

„Čestné uznání“

Most z lehkého betonu SO 201 na silnici R6

„Vynikající betonová konstrukce“

Most přes Oparenské údolí na dálnici D8

Kategorie Tunely a ostatní inženýrské stavby

„Čestné uznání“

Oprava TWY D na letišti Praha Ruzyně

„Vynikající betonová konstrukce“

Předpjaté nádrže na pohonné hmoty Loukov

 

Porota

Předseda

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., SvF STU Bratislava, SR

Členové

Ing. Pavel Cížek, Statika Cížek, s.r.o.

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv CVUT v Praze

Ing. arch. Michal Juha, DOMY, spol. s r. o.

Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o.

Doc. Ing. Jirí Kolísko, Ph.D., Klokneruv ústav CVUT v Praze, predseda CBS

Ing. Jirí Perina, Skanska a.s., divize Betonové konstrukce

Prof. RNDr. Ing. Petr Štepánek, CSc., FAST VUT v Brne

Ing. Michal Števula, Ph.D., Svaz výrobcu betonu CR a BETON TKS, s.r.o.

Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s.