Uzávěrka přihlášek

30. září 2024

Vyhlášení vítězů

Během 30. Betonářských dnů (3. a 4. prosince 2024) v KC ALDIS Hradec Králové

 

Uzávěrka přihlášek

30. září 2024

říjen 2024 - jednání poroty

Vyhlášení vítězů

Během 30. Betonářských dnů (3. a 4. prosince 2024) v KC ALDIS Hradec Králové

Porota

Předseda

Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., SvF STU Bratislava, SR

Členové


prof. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB - TU Ostrava
prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze
Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt - architekt GEM*vision 
Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o.
prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze
Ing. Milan Polák, NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.
Ing. Josef Richtr, TSK Praha
Ing. Michal Števula, Ph.D.,BETOTECH, s.r.o.
Ing. Vladimír Vančík, CSc., VIN Consult s.r.o.
Ing. Vladimír Veselý, ČBS ČSSI, Svaz výrobců betonu ČR
a BETON TKS, s. r. o.
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav a.s.
Ing. Dana Wangler, SUDOP PRAHA a.s.
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., FAST VUT v Brně

 

Dokumenty ke stažení

Leták soutěže 

Propozice soutěže

Souhlas majitele stavby

 

Závazná přihláška do soutěže Vynikající betonová konstrukce 2024

Neplatný vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Vyberte jedu z možností
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup

Osoba podávající přihlášku

Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Neplatný Vstup
Vyplňte emailovou adresu
Neplatný Vstup

Nahrát soubor

Neplatný Vstup
Vyžaduje se udělení souhlasu s použitím osobních údajů.
Neplatný Vstup