Úzávěrka přihlášek

10. října 2007

Vyhlášení vítězů

27. listopadu 2007

Výsledky soutěže v roce 2007 - 6. ročník

Kategorie Budovy

„Čestné uznání“

Centrum Praha JIH Chodov, budova A - východ

„Vynikající betonová konstrukce“

Nové ústředí ČSOB Group (v Praze)

„Vynikající betonová konstrukce“

Knihovnicko-informační centrum „U Přívozu“ Hradec Králové

Kategorie Mosty

„Čestné uznání“

Estakáda na letišti Praha-Ruzyně, terminál 2

„Vynikající betonová konstrukce“

Most přes Rybný potok (na dálnici D8)

Kategorie Tunely a ostatní inženýrské stavby

„Vynikající betonová konstrukce“

Malá vodní elektrárna Vraňany

Porota

Předseda

Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., SvF STU Bratislava, SR

Členové

Ing. Pavel Čížek, Statika Čížek, s.r.o.

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze

Ing. arch. Michal Juha, DOMY spol. s r. o., architektonický a projektový atelier

Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o., předseda ČBS

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., FAST VUT v Brně

Ing. Milena Paříková, Svaz výrobců cementu ČR

Ing. Michal Števula, Ph.D., Svaz výrobců betonu ČR, BETON TKS, s.r.o.

Prof. Ing. Jan Vítek, CSc., Metrostav, a.s.