Podmínky studentského členství

  1. podání přihlášky studentského členství v ČBS a kopie indexu či potvrzení o studiu
  2. kladné projednání přihlášky předsednictvem výboru nebo výborem ČBS
  3. uhrazení ročního členského příspěvku v ČBS ve výši 300,- Kč*)

*) Členský příspěvek je uveden bez příslušné sazby DPH.

Plnění plynoucí z titulu studentského členství

  • zdarma 4 x ročně 1 ks časopisu BETON TKS
  • 1 x ročně Informační list o aktivitách ČBS
  • slevy na konferenčních akcích ČBS organizovaných ČBS (10 až 15 % podle charakteru akce)
  • možnost bezplatného využití knihovny ČBS
  • právo na informace o činnosti ČBS a jednotlivé údaje z informační báze ČBS
  • právo účasti na členské schůzi ČBS s hlasem poradním

Přihlášku Studentského členství naleznete ZDE